Vijest: Kraći zapisnik skupštine
(Kategorija: news)
Poslao marek
u subotu, 20.02.2010 @ 00:18:33

31.01.2010. - Završena je četvrta redovna skupština Udruge korisnika bežičnih mreža malo Međimurje Wireless skraćeno Udruga mMw.

Pošto je ovo bila ujedno i izborna skupština pa evo par detalja što se događalo te plan za ovu godinu:

- Prestavljeno je izvješće te plan rada od 2009. godine koji je uz jako veliki trud pojedinaca uspio se cijeli ostvariti.. plan rada za 2009 god imate na našem lokalnom portalu (http://portal.mmw)

- Izabrano je novo vodstvo Udruge te je izabran novi Predsjednik Udruge, do sad je bio Predsjednik Udruge mMw Zoran Zobić,dok je sad na novo izabran Predsjednik Antonio Drvoderić

Isto tako je raspušten stari Upravni Odbor te izabran novi:

Antonio Drvoderić - Predsjednik
Dragan Andrašec - Dopredsjednik
Mario Zobić - Tajnik
Zoran Zobić
Tomica Rodinger
Mario Malek
Alen Zadravec
Alen Srpak

- Donešen je i novi plan rada Udruge mMw u kojem su navedeni sljedeći ciljevi:

1) Zamjena svih router kompjutera sa routerbourdovima
2) Zamjena starog servera u Novakovcu sa novim
3) Nadogradnja na svakom Nod-u sa UPS-ovima
4) Postavljanje dodanih 2,4ghz antena u Miklavcu i Sivici, te postavljanje novih 5,8ghz sektor antena za korisnike, za veće brzine i stabilniji rad na mreži
5) Postavljanje dodatnih back-up linkova te zatvaranje mreže u jednu cijelinu

- I za kraj..da se može sve to ostvariti morali smo povisiti ćlanarinu sa 150 kn na 200 kn godišnje s time da je bilo odlućeno da svi koji su prisustvovali ( ili se najavili da ne mogu doći) na redovnoj godišnjoj skupštini dobe popust od 50 kn za godišnju ćlanarinu...

Ovo je ukratko što se dešavalo na skupštini detaljnije možete proćitati u našem Zapisniku koji se nalazi na našem lokalnom portalu zapisnik_31.01.2010

Isto tako još jednom da napomenem da je rok za uplatu ćlanarina do 28.02.2010.godine a u slućaju da manje od polovice uplati rok se produžuje na zahtjev ćlanova do 21.03.2010.godine.
Uplatiti možete kod Antonija ili Mareka ili preko Opće Uplatnice S TIME DA OBAVEZNO POSLATI KOPIJU UPLAĆENE UPLATNICE NA MAIL: mario.zobic@gmail.com ili direktno kod mene a adresu imate ovjde... mar3k

Primjer uplatnice ovako izgleda Uplatnica

Hvala
PozdravOva je vijest sa Udruga maloMedjimurjeWireless [mMw.Hr]
( http://mmw.hr/comment.php?comment.news.comment.69 )