Vijest: Uspostavljanje linka...
(Kategorija: news)
Poslao marek
u ponedjeljak, 17.07.2006 @ 22:32:38

Dana 17.07 uspješno je uspostavljen link izme?u Gardinovca i Belice...

Trenutno nema puno spojenih u Gardinovcu,ali sad ?e ih biti kad jednom vide da to RADI...:)

O?igledno su svi samo ?ekali da vide dal to radi i kako to radi...

Drugi tjedan bit ?e uspostavljen link izme?u Podturna i Gardinovca...

Nažalost U Podturnu je Nod stavljen u jednu nižu to?ku,pa nemaju neki korisnici mogu?nost spajanja na wireless mrežu,pa je s time donesena odluka da se pošalje Zahtjev za postavljanje Nod-a na Domu Podturen....

Nemogu sa sigurnosti re?i da ?e to biti mogu?e.ali potrudit ?emo se da to bude složeno...

Hvala
Pozdraf od Udruge (ekipe) mMw_aOva je vijest sa Udruga maloMedjimurjeWireless [mMw.Hr]
( http://mmw.hr/comment.php?comment.news.comment.13 )