Vijest: Uspostavljanje linka...
(Kategorija: news)
Poslao marek
u subotu, 29.07.2006 @ 21:35:47

Dana 28.07. uspješno je uspostavljen link izme?u Podturna i Gardinovca...

Nakon dužeg montiranja satBiquada na Nod u Gardinovcu i Podturnu koji se odvukao sve do No?i kona?no je i uspješno uspostavljen link prema Podturnu koji radi savršeno...

Nakon nekog vremena montiranja i poboljšavanja Nodova u Belici, Podturnu, Gardinovcu i Miklavcu kona?no je sve proradilo i skoro sve spojeno....

Sad nam još preostaje samo spajanje Belice i Miklavca koji ?e biti spojeni drugi tjedan ili za 2 tjedna,pošto još nemamo svu opremu,a naši financijski izvori su skoro istrošeni...

Nakon mjerenja signala u Celinama našli smo dosta dobar signal prema Belici i Miklavcu,pa ?e se i uskoro uspostaviti novi Nod u Celinama i uspostaviti link izme?u Miklavca i Belice...

S time ?e odmah i biti stavljen naš novi Nod u Celinama pa možemo re?i sa radoš?u da je i u Celinama dostupan wireless.....Pozdraf od ekipe mMw_a koji su ovo sve omogu?ili i svima onima koji su doprinosili za uspostavu wireless_a...Ova je vijest sa Udruga maloMedjimurjeWireless [mMw.Hr]
( http://mmw.hr/comment.php?comment.news.comment.14 )