Vijest: Ozivljavanje NODE-a u Gardinovcu...
(Kategorija: news)
Poslao marek
u ponedjeljak, 21.08.2006 @ 23:12:50

Dana 20.08. u subutu ponovo je oživio Nod u Gardinovcu, ali sad još ja?e i bolje nego prije...


Nakon što smo sve uzeli dole sa našeg prvog Noda koji je bio na privatnoj ku?i, odlu?ili smo staviti ga na bolje mjesto i malo ja?e postaviti....

Stoga je sad u Gardinovcu postavljen Nod na Domu u Gardinovcu na kojem su dvije sektorke koje pokrivaju 360 stupnjeva i dvije usmjere, koje spajaju Belicu i Podturen, a radovi su trajali sve do no?i....

Ovo je bilo zadnje šta smo radili u Gardinovcu pa mogu sa radoš?u re?i da se od danas mogu po?eti spajati ?lanovi gore, a oni koji su ve? bili spojeni gore mogu samo malo pomaknuti svoje antene prema domu... Za sve ostale informacije možete se obratiti našim adminima....

Isto tako ?e biti renoviran cijeli Nod u Podturnu koji je trenutno na Privatnoj ku?i, a uskoro ?e biti isto na Društvenom Domu u Podturnu...

I za kraj se želim zahvaliti svima koji su mogli do?i i pomo?i u uspostavi Noda, thnx 2 you all....

A slike možete vidjeti u našoj galeriji

Nažalost, još ništa sa spajanjem Belice i Miklavca, zbog nekih montažnih nedostatka, koje ?e bit uskoro riješeno....


hvala i
Pozdraf od ekipe mMw i njihovih ?lanova...Ova je vijest sa Udruga maloMedjimurjeWireless [mMw.Hr]
( http://mmw.hr/comment.php?comment.news.comment.16 )