Vijest: Poziv na 7. redovnu godišnju Skupštinu Udruge mMw
(Kategorija: news)
Poslao optimus
u subotu, 29.12.2012 @ 23:37:48


Poštovani članovi Udruge mMw,
ovime vas obavještavamo da će se redovna godišnja Skupština naše Udruge održati:


dana 05.01.2013. u prostorijama Društvenog Doma Novakovec s početkom u 18hDolazak za sve članove Udruge je OBAVEZAN !!!


Dnevni red predviđen za Skupštinu:

1) Kratka prezentacija o povijesti Udruge
2) Izvještaj o radu Udruge u 2012.
3) Financijski izvještaj za 2012.
4) Plan Udruge za 2013.
5) Financijski plan za 2013.
6) Ostala pitanja članova


Predviđeno trajanje Skupštine: 45-60 minuta

Nakon što zaključimo službeni dio Skupštine, predviđena je fešta, uz hranu (bograč), piće (sokovi, alkohol) i muziku (DJ Denko). Svi troškovi Skupštine financirati će se iz proračuna Udruge.

Svi komentari, prijedlozi, ideje su dobrodošli....

VIŠE O OVOME NA LOKALNOM (za članove) FORUMU: -link-Ova je vijest sa Udruga maloMedjimurjeWireless [mMw.Hr]
( http://mmw.hr/comment.php?comment.news.comment.77 )